Andelskassen JAK

Information om bankskifte

Andelskassen J.A.K. Slagelse er under afvikling. Det betyder, at kundernes aftaler med Andelskassen løbende bliver opsagt og rente- og gebyrvilkår bliver hævet i det omfang, det er muligt. 
 
Alle kort- og betalingsaftaler er opsagt den 11. november 2016 med ophør den 12. januar 2017. Læs mere her.
 
Alle indlån er opsagt den 30. november 2016 med ophør den 12. januar 2017. Læs mere her.
 
Alle kunder i Andelskassen skal hurtigst muligt rette henvendelse til et nyt pengeinstitut og oprette et kundeforhold der.
 
Arbejdernes Landsbank har tilbudt at overtage kundeforhold fra Andelskassen på de forretningsbetingelser, der gælder i Arbejdernes Landsbank. Læs mere her.
 
Det afhænger af det nye pengeinstitut, hvad der skal medbringes ved oprettelse af nyt kundeforhold. Læs mere om bankskifte her.

 

Hurtige genveje

Nyheder

Forsinket indberetning til SKAT

21.03. 2017

Læs mere

Thisted afdelingen lukker den 7. april 2017

17.03. 2017

Læs mere

Følg os

Hjemmesider.dk